Eens de leerkracht op voorbezoek geweest is, kan gestart worden met de voorbereiding in de klas.

De voorbereiding bestaat uit één of meerdere activiteiten waarin de kinderen zelf aan de slag gaan met de STEM-praktijken van onderzoeken, ontwerpen en optimaliseren.

De activiteiten steunen op het PK-model, een STEM-didactiek op basis van onderzoekend leren.
Meer informatie over dit didactisch model vind je via www.onderzoekendleren.be.
Wil je nagaan of je activiteiten beantwoorden aan deze didactiek, dan kan je gebruik maken van deze evaluatiefiche.  

In de activiteiten wordt ook aandacht besteed aan volgende kenmerken, die volgens onderzoek (Van Houte, et al., 2013) de houding van kinderen tegenover STEM-disciplines positief stimuleren :

  • creativiteit in onderzoek en ontwerp
  • maatschappelijke relevantie
  • inzicht in de STEM-praktijken van ontwerpen, onderzoeken en optimaliseren.

Het STEM-schema biedt houvast om de activiteiten te begeleiden.

Bemerking: deze activiteiten laten de kinderen kennismaken met de STEM-praktijken van ontwerpen, onderzoeken en optimaliseren. Ze hebben niet de bedoeling om de kinderen voor te bereiden op de specificiteit (bv. plastic, voeding, …) van een bedrijf. Het is dus belangrijk om met de leerlingen stil te staan bij het proces dat doorlopen wordt. Ook tijdens het bedrijfsbezoek zal het STEM-schema centraal staan.

Didactische tips

Taakverdeling

Maak gebruik van een taakverdeling binnen de groepjes op basis van verantwoordelijkheid gekoppeld aan een beroepsprofiel. Iedere rol houdt verband met het STEM-schema: leidraad taakverdeling.

Vragen voorbereiden

Zet de kinderen aan tot het noteren, tekenen, … van enkele vragen die ze zouden willen stellen tijdens het bedrijfsbezoek.

Maak vervolgens klassikaal een selectie, waarbij de kinderen al uitgedaagd worden om linken te leggen tussen hun eigen ervaringen en datgene dat ze willen te weten komen tijdens het bedrijfsbezoek.

Zorg dat je dit op voorhand besproken hebt met de verantwoordelijke in het bedrijf.