“STEMmige bedrijvigheid” is een project dat de onderwijspraktijk wil innoveren in het kader van STEM-onderwijs. Het Expertisecentrum Onderwijsinnovatie brengt hiervoor inzichten samen vanuit twee regionale samenwerkingsverbanden, nl. "Rotary & Toekomst - Wetenschap & Techniek" en "School @ platteland". Beide initiatieven focussen op het inzetten van een authentieke bedrijfscontext om kinderen uit de 3de graad lager onderwijs te laten kennismaken met STEM-activiteiten en van daaruit ook diverse STEM-beroepen. 

Dit leerplatform ‘STEMmige bedrijvigheid’, onder de vorm van een website, wil deze initiatieven ondersteunen. Het heeft als doel leerkrachten een didactisch kader aan te reiken met theoretische inzichten, maar ook met praktijkvoorbeelden met een duidelijke aansluiting bij de eindtermen. Leerkrachten en andere betrokkenen zoals bedrijfsmedewerkers die de activiteiten op het bedrijf verzorgen, kunnen hiermee zelfstandig aan de slag. Het centrale doel hierbij is om kinderen te laten kennismaken met STEM via de authentieke context van een bedrijf.

Het leerplatform ‘STEMmige bedrijvigheid’ kwam tot stand via een subsidie vanuit het fonds ‘flankerend onderwijs’ van de Provincie West-Vlaanderen.

Meer info over het Expertisecentrum Onderwijsinnovatie van Hogeschool VIVES: https://www.vives.be/onderzoek/expertisecentrum/onderwijsinnovatie

Werkten mee aan dit project vanuit het EC Onderwijsinnovatie:

Stephanie Vervaet
Remko Meys
Kristof Van De Keere
Maaike Ugille

Contactgegevens "Rotary & Toekomst, Wetenschap & Techniek":

Carl Vandaele - Voorzitter beroepsactie 2016-2017
Grégoire de Kemmeter - Interclub contact beroepsactie 2016-2017
Jean-Marie Vanduyfhuys - District 1620 Voorzitter Commissie Beroepsactie & Ethiek 2016-2017

Contactgegevens "School @ platteland":

Jan Allegaert - docent Studiegebied onderwijs VIVES en onderzoeker EC onderwijsinnovatie
Nele Dejonckheere - Diensthoofd Landbouwverbreding en -educatie Inagro
Muriël Derycke  - Educatief Medewerker Landbouwverbreding en -educatie Inagro