Welkom op de website rond STEMmige bedrijvigheid! 


Deze website is gericht op leerkrachten die samen met hun klas op bedrijfsbezoek gaan.  

Het bedrijfsbezoek zetten wij in als een authentieke context voor STEM-onderwijs!  

Een goede voorbereiding en naverwerking van zo'n bezoek is geen simpele opgave.
Ter ondersteuning vind je hier een traject met concrete activiteiten en tips & tricks.
Deze helpen de leerkracht een bedrijfsbezoek zo betekenisvol mogelijk te maken. 

De doelgroep zijn leerlingen uit de 3de graad basisonderwijs, maar zonder twijfel vind 
je hier ook inspiratie voor jongere en oudere kinderen! 

Deze website kwam tot stand via de subsidie ‘flankerend onderwijsbeleid’ van de provincie West-Vlaanderen en is het resultaat van het project “Rotary & toekomst - wetenschap & techniek” en “School@platteland” (meer info: over ons).