Een bedrijfsbezoek als authentieke context voor STEM-onderwijs:  

Kinderen gaan vaak met de klas op bedrijfsbezoek met als hoofddoel: het verbeteren van hun houding tegenover STEM-disciplines, in het bijzonder techniek. 

Een bedrijfsbezoek kan pas een goed bezoek worden als het voldoet aan de volgende voorwaarden (Post, Walma van der Molen, 2014): 

  • een bedrijfsbezoek mag geen alleenstaand gebeuren zijn (≠ uitstap) 
  • een bedrijf moet op een veelzijdige manier belicht worden (≠ stereotiep beeld: zwaar en repetitief werk uitgevoerd door mannen) 
  • een uitdrukkelijke link moet gelegd worden tussen de activiteiten op kindniveau en de reële activiteiten in het bedrijf
  • de klasleerkracht moet betrokken zijn via het tonen van interesse, het uitlokken van discussie en reflectie, …

Op deze website reiken we een algemene didactische structuur aan die tegemoet komt aan deze voorwaarden. Er wordt ingezet op een longitudinaal traject met een voorbereiding en nawerking van een bedrijfsbezoek in de klas, of via meerdere bezoeken aan eenzelfde bedrijf: 

Bij 1 keer op bedrijfsbezoek ligt de focus op het kennismaken met de STEM-praktijken van onderzoeken, ontwerpen en optimaliseren zowel in de klas als op het bedrijf. 

In het geval van meerdere keren op bedrijfsbezoek krijgt STEM-onderwijs vorm op het bedrijf. 

 

Op zoek naar een bedrijf?
Neem een kijkje op: bedrijfplusschool en samen de boer op.

Is STEM nog niet helemaal duidelijk?
Verdiep je dan eerst even via onderzoekend leren, stembasis en stemopschool.