STEM-schema

 

ONTWERPEN

We creëren oplossingen voor een probleem in de vorm van een product, dienst, … (zie ook het technisch denkproces)

ONDERZOEKEN

We zoeken op een systematische wijze naar antwoorden op een vraag door middel van analyse en interpretatie (zie ook het wetenschappelijk denkproces)

OPTIMALISEREN

Vanuit onderzoek verbeteren we een ontwerp of een proces zodat er beter tegemoetgekomen wordt aan een probleem (de eisen).