De tijdslijn geeft een algemene didactische structuur weer voor een betekenisvol éénmalig bedrijfsbezoek in het kader van STEM-onderwijs.

Voorbereiding en naverwerking in de klas kaderen het bedrijfsbezoek.

Zowel in de klas als op het bedrijf ligt de focus op het kennismaken met de STEM-praktijken van onderzoeken, ontwerpen en optimaliseren.

VOORBEZOEK:

Bereid het bedrijfsbezoek voor samen met de verantwoordelijke in het bedrijf.
Zoek samen naar mogelijkheden om de STEM-praktijken bloot te leggen om een veelzijdig beeld van het bedrijf te kunnen tonen.

VOORBEREIDING:

Ga samen met de kinderen aan de slag met één of meerdere activiteiten op hun niveau waarin de STEM-praktijken centraal staan.

BEDRIJFSBEZOEK:

Zet tijdens het bedrijfsbezoek in op het doorbreken van een stereotiep beeld via herkenning van de STEM-praktijken in de authentieke context van het bedrijf.

NAVERWERKING:

Expliciteer samen met de kinderen de link tussen de ervaringen op eigen niveau en deze in de reële wereld van het bedrijf.

De leerkracht speelt doorheen de didactische structuur een sleutelrol: 

  • Hij/zij zorgt er voor dat de STEM-praktijken centraal staan in de klas en tijdens het bedrijfsbezoek.
  • Hij/zij zet de kinderen aan om hun eigen ervaringen te linken aan de reële STEM-praktijken op het bedrijf.

Een uitdaging? Ja, zeker, geen twee bedrijven zijn gelijk. Bedrijven worden in allerhande categorieën ingedeeld, bijvoorbeeld assemblagebedrijf, boerderij, start-up, … Ongeacht in welke categorie(ën) een bedrijf thuis hoort, de STEM-praktijken van onderzoeken, ontwerpen en optimaliseren vinden we in ieder bedrijf terug. De mate waarin iedere praktijk aan bod komt, kan variëren. 

We hanteren een STEM-schema als houvast. 

Hier vind je voorbeelden die het STEM-schema, het proces van ontwerpen, onderzoeken en optimaliseren, illustreren in een bedrijfscontext.