Na de voorbereiding gaat de klas op bedrijfsbezoek.

Tijdens het bedrijfsbezoek wordt opnieuw gefocust op de STEM-praktijken, maar dit keer in de reële wereld van een bedrijf.

Bespreek dit al op voorhand met de verantwoordelijke in het bedrijf (zie voorbezoek): leidraad voorbereiding bedrijfsbezoek. Het STEM-schema vormt hierbij een houvast.

Hier vind je voorbeelden die illustreren hoe het STEM-schema aanwezig kan zijn in een bedrijf.

Het bedrijfsbezoek wordt doorgaans geleid door één of meerdere verantwoordelijken in het bedrijf. Uit onderzoek (Post, Walma van der Molen, 2014) blijkt evenwel dat de betrokkenheid van de leerkracht tijdens het bedrijfsbezoek erg belangrijk is, willen we de houding en het beeld van kinderen tegenover STEM-disciplines positief beïnvloeden. De leerkracht speelt een cruciale rol via het tonen van interesse en verwondering, het stellen van vragen, het uitlokken van discussie en reflectie, …

Samengevat - besteed tijdens het bedrijfsbezoek aandacht aan:

  • het doorbreken van het stereotiep beeld dat leeft bij heel wat kinderen (zwaar, repetitief werk uitgevoerd door mannen), bv. via het wijzen op uiteenlopende beroepen en talenten van werknemers
  • het blootleggen van het proces van onderzoeken, ontwerpen en optimaliseren, bv. via het informeren naar bijsturingen die gebeuren aan het product, maar ook aan het productieproces.
  • het linken van de ervaringen in het bedrijf met de voorbereidende activiteiten in de klas, bv. via het stellen van vragen aan de kinderen zoals “Wat zien we hier nu?, Hoe deden wij dat in klas?, Waarom?, ...”

Didactische tip

Informatie verzamelen

Laat de kinderen foto’s nemen, notities maken, … tijdens het bedrijfsbezoek.
Misschien kunnen ze ook materialen verzamelen en meenemen.

Stimuleer de kinderen om vragen te stellen, eventueel de vragen die ze eerder voorbereidden in de klas.

Zorg dat je dit op voorhand besproken hebt met de verantwoordelijke in het bedrijf.