Tijdens het voorbezoek bezoekt de leerkracht het bedrijf om afstemming te zoeken tussen de voorbereiding/naverwerking in de klas en het bedrijfsbezoek.

Het achterhalen van het STEM-schema in het bedrijf staat centraal, m.a.w. hoe speelt het proces van ontwerpen, onderzoeken en optimaliseren zich af in het bedrijf.

Hier vind je voorbeelden die illustreren hoe het STEM-schema aanwezig kan zijn in een bedrijf.

Bespreek tijdens het voorbezoek samen met de verantwoordelijke in het bedrijf volgend achterliggend idee:

De bedrijfscontext wordt gebruikt om kinderen te laten kennismaken met een authentieke context waarbinnen STEM zich afspeelt. Dit betekent bijvoorbeeld dat het productieproces aan bod komt tijdens het bedrijfsbezoek, maar ook de aanleiding hiertoe (bv. Welke problemen/behoeften worden opgelost? Hoe is men hiertoe gekomen?), de zoektocht naar verbeteringen aan dat productieproces (bv. minder verbruik van grondstoffen, verhoogde efficiëntie, gebruik van computertechnologie, …), de samenwerking tussen diverse beroepen met uiteenlopende talenten (bv. kwaliteitsverantwoordelijke, technieker, programmeur, …), ...

Een statisch, stereotiep beeld van een bedrijf kan zo plaats maken voor een dynamische benadering, waarbinnen het proces van onderzoeken, ontwerpen en optimaliseren centraal staat, net zoals dit het geval is tijdens de activiteiten in de klas.

Samengevat - zorg ervoor dat je samen met de verantwoordelijke in het bedrijf:

  • zicht krijgt op de werking van het bedrijf in functie van de voorbereiding/naverwerking van het bedrijfsbezoek in de klas
  • zoekt naar insteken om het veelzijdig proces van onderzoeken, ontwerpen en optimaliseren zichtbaar te maken voor de kinderen tijdens het bedrijfsbezoek
  • praktische afspraken maakt (bv. duur bezoek, veiligheid, …), didactische mogelijkheden bespreekt (bv. vragen stellen door kinderen, hands-on activiteiten, …), ... voor het bedrijfsbezoek.

Leidraad voorbereiding bedrijfsbezoek

Leidraad voor ondernemers - UNIZO