De kinderen volgen een aantal keren les op het bedrijf. Wanneer STEM-onderwijs centraal staat, gaan de kinderen aan de slag met de STEM-praktijken in de reële wereld van het bedrijf. 

Voorbeelden van STEM-activiteiten in een bedrijfscontext (hier: land- of tuinbouwbedrijf): 

De activiteiten steunen op het PK-model, een STEM-didactiek op basis van onderzoekend leren.
Meer informatie over dit didactisch model vind je via www.onderzoekendleren.be.
Wil je nagaan of je activiteiten beantwoorden aan deze didactiek, dan kan je gebruik maken van deze evaluatiefiche

In de activiteiten wordt ook aandacht besteed aan volgende kenmerken, die volgens onderzoek (Van Houte, et al., 2013) de houding van kinderen tegenover STEM-disciplines positief stimuleren :

  • creativiteit in onderzoek en ontwerp
  • maatschappelijke relevantie
  • inzicht in de STEM-praktijken van ontwerpen, onderzoeken en optimaliseren.

Het STEM-schema biedt houvast om de activiteiten te begeleiden.

Voor de land- en tuinbouw is hier een uitgebreide databank met lessen te vinden.  
Deze lessen steunen ook op de didactische principes van openluchtonderwijs

  • leren in een authentieke omgeving
  • fysieke buitenactiviteit
  • aandacht voor persoonlijke en sociale ontwikkeling

Opdat we het eventueel stereotiep beeld van STEM en een bedrijf kunnen doorbreken bij de kinderen, is het nodig dat je: 

  • goed aandacht besteed aan het expliciteren van de link tussen de eigen ervaringen van de kinderen op het bedrijf en de reële wereld van het bedrijf (= transfer)
  • samen met de kinderen het proces van onderzoeken, ontwerpen en optimaliseren blootlegt, bv. wanneer vinden bijsturingen plaats, wat ontwerpen de kinderen, ... 
  • wijst op uiteenlopende talenten die worden aangesproken bij de kinderen, maar ook bij de werknemers in het bedrijf 

Didactische tips

Tussentijdse reflectie

Plan halverwege de lessenreeks een reflectiemoment in. Blik samen met de gastheer/vrouw terug op de voorbije bezoeken. Sta stil zowel bij de praktische zaken als bij het didactisch verloop. Bevraag ook de kinderen eens. 

Tweede vijfwekenplan

Op basis van de opgedane ervaringen, de verzamelde feedback, ... kan je een tweede vijfwekenplan opstellen.