Maak zowel de kinderen als de ouders warm voor de bezoeken aan het bedrijf. 

Stel het bedrijf kort voor aan de kinderen in de klas, eventueel kan dit gebeuren door de gastheer/vrouw. 

Even belangrijk is het inlichten van de ouders. Het gaat dan zowel over praktische zaken als over didactische principes. 

Benadruk de voordelen van het traject op het bedrijf: 

  • Heel wat doelen worden aangesproken uit minder vanzelfsprekende delen van het curriculum (bv. techniek) 
  • Leerervaringen vinden plaats in de reële wereld, waardoor deze sterker kunnen blijven hangen 
  • Via het terugkeereffect kunnen kinderen echt warm gemaakt worden voor bijvoorbeeld techniek of natuur 
  • Door in te zetten op actief leren worden verschillende talenten van de kinderen aangesproken 
  • Door de interactie zien de leerlingen ook de talenten van hun medeleerlingen, waardoor ze meer respect krijgen voor elkaar
  • ...

Voor de communicatie naar ouders kan je voorbeelddocumenten vinden via het project school@platteland.

Uit het project school@platteland blijkt dat de intensieve ervaringen van 10 weken les op een land- of tuinbouwbedrijf ook kan leiden tot zichtbare gedragsveranderingen in de thuissituatie: Ouders geven aan dat hun kinderen thuis meer helpen, bewuster omgaan met voedsel, nieuwe interesses ontwikkelen en enthousiaster zijn over school. 

Spreek een paar dagen voor de effectieve start nog eens af op het bedrijf om de concrete planning te overlopen.