Tijdens het voorbezoek bezoekt de leerkracht het bedrijf om inhoudelijk en praktisch afstemming te zoeken. 

Je kan gebruik maken van de informatie van het project school@platteland om het voorbezoek, en de bijhorende afstemming, in goede banen te leiden. 

In het project school@platteland wordt ingezet op minimum 10 wekelijkse bezoeken van een halve dag aan een zelfde landbouwbedrijf.

Samengevat - zorg ervoor dat je samen met de verantwoordelijke in het bedrijf:

  • zicht krijgt op de werking van het bedrijf
  • zoekt naar insteken om de kinderen aan de slag te laten gaan met het veelzijdig proces van onderzoeken, ontwerpen en optimaliseren (STEM-schema) op het bedrijf
    (voorbeelden vind je bij meerdere bezoeken)
  • praktische afspraken maakt (bv. duur bezoek, veiligheid, aantal keer op bezoek, …), didactische mogelijkheden bespreekt (bv. vragen stellen door kinderen, hands-on activiteiten, …), ... voor de verschillende bezoeken aan het bedrijf.

Didactische tips 

Vijfwekenplan

Eenmaal de data vastliggen moet je op zoek naar concrete lesinhouden voor de verschillende bezoeken. Geef jezelf tijd om hierin te groeien en richt je in eerste instantie op de eerste vijf bezoeken. Betrek de gastheer/vrouw hierbij. 

Meer dan STEM

Tijdens de verschillende bezoeken kan meer aan bod komen dan enkel STEM-onderwijs. Een bedrijfscontext biedt ook opportuniteiten voor andere vakgebieden. 

Twee groepen 

Tijdens een bedrijfsbezoek speelt bijvoorbeeld veiligheid een belangrijke rol. Verdeel de klasgroep in twee. De ene helft volgt les bij jou, de andere helft wordt op sleeptouw genomen door de gastheer/vrouw. Na een uur ongeveer kan gewisseld worden. Dit betekent dus dat er voor elke week 2 lesinhouden voorzien moeten worden. 

 

Een voorbeeld nodig? Voorbeeld tienwekenplan serreteelt

Voor de land- en tuinbouw vind je hier een uitgebreide databank met lessen.

Vergeet niet na te denken over de verplaatsing van de kinderen tussen school en bedrijf