Het traject wordt geëvalueerd door de verschillende betrokkenen. 

Als leerkracht kun je het traject evalueren: Wat wil je behouden? Wat wil je volgende keer anders? Betrek ook de gastheer/vrouw in de evaluatie. 

Bevraag ook de kinderen over hun ervaringen. In het kader van STEM-onderwijs is het belangrijk om stil te staan bij de link tussen de eigen ervaringen en de reële wereld van het bedrijf  (= transfer). Hierbij biedt het STEM-schema houvast. Bij uitbreiding kunnen de kinderen opnieuw zelf aan de slag met de STEM-praktijken van ontwerpen, onderzoeken en optimaliseren in de klas.